Clean & Speed Up Menu
Rensa och snabba upp

Rensa och snabba upp

Clean & Speed Up är ett Scanguard-tillägg som snabbar upp din surfupplevelse och kommer med några fantastiska rensnings- och optimeringsfunktioner.

I det här avsnittet av supportcenter kan du utforska och lära dig hur du använder, installerar och fördelarna med Clean & Speed Up.

Välj ett ämne från menyn för att komma igång!