Settings Support Menu
Scanguard Innstillinger

Scanguard Konfigurasjon og innstillinger

Scanguard har noen flotte konfigurasjonsinnstillinger for å beskytte deg mot trusler og virus på nettet.

I denne delen av støttesenteret kan du utforske og lære om hvordan du konfigurerer sanntidsbeskyttelse, skanninger og varsler. Hvis du har problemer med innstillingene til Scanguard, vil vi veilede deg gjennom hjelpeveiledningen vår og feilsøkingsprogrammer.

For å komme i gang velg et emne fra menyen.